Zatoka z plażą i z niebieską wodą oraz skałami

Krajobraz Bermudów